Veenpluis op De Beekhoeve!

Op de Beekhoeve zijn er sinds 10 jaar natuurvriendelijke oevers aanwezig. In deze slootkanten wordt niet bemest en is afgezet met een draad zodat de koeien er ook niet kunnen lopen. Het doel van deze slootkanten is dat de bodem verschraalt en er andere vegetatie ontstaat. Nou dat is gelukt!!

Veenpluis is een plantje wat op schrale gronden in natuurgebieden groeit. Het is daarom bijzonder dat het in de slootkanten van een weiland groeit, wat agrarisch wordt gebruikt (dus ook bemest).