Boerderij​

Biologisch boeren – dicht bij de natuur

De Beekhoeve is een biologische melkveehouderij en ligt in het karakteristieke buitengebied van Kamerik. De boerderij is al meer dan honderd jaar in bezit van de familie Van der Laan. Bij het bedrijf hoort zo’n 50 hectare veenweidegrond, waarbij zo’n vijftig hectare wordt gepacht van de Vereniging Natuurmonumenten. De koeien op De Beekhoeve zijn van het roodbonte Maas-Rijn-IJsselvee ras en oud hollandse Blaarkoppen. Een ras voor zowel melk als vlees.

Biologisch boeren is een bewuste keuze van De Beekhoeve. Dat betekent duurzaam ondernemen met zorg voor het land en met aandacht voor mens en dier die samenleven en beleven in het bijzondere veenweidegebied. Voor de koeien houdt biologisch boeren in dat ze zoveel mogelijk op het land grazen en weinig krachtvoer krijgen.

Duurzaam ondernemen uit zich ook in het hebben van zonneboilers en zonnepanelen.

Aandacht voor het land uit zich bij De Beekhoeve ook in het gebruiken van eigen mest. Ruige en dunne mest vervangen de kunstmest. En in plaats van bestrijdingsmiddelen wordt onkruid mechanisch en handmatig bestreden.

De koeien

Natuurbeheer

Boeren erf

Gezonde bodem en antibioticavrije koe

Koetjes en kalfjes​

De melkkoeien op De Beekhoeve worden hier op de boerderij geboren en grootgebracht tot robuuste melkkoeien.

Ruwvoer te koop voor paard, koe of schaap

De Beekhoeve heeft veel gronden in beheer en daarom genoeg ruwvoer. We hebben verschillende soorten ruwvoer vanuit verschillende gebieden. Biologische balen kuilgras of hooi.
Voor mee informatie bel Koos 06-26510369 of stuur een email.

Energie neutraal

De Beekhoeve heeft veel energie nodig om de werkzaamheden te verrichten. En wat ligt er nou meer voor de hand dan de duurzame energiebron te benutten die gratis op de boerderij schijnt. Op het dak van de stal liggen ruim 200 zonnepanelen voor elektriciteit en een paar zonnecollectoren voor warm water. Op deze manier werkt De Beekhoeve energie neutraal.

Wie zijn wij

De Beekhoeve is een echt familiebedrijf. Op deze weilanden in Kamerik “boert” de familie van der Laan al vijf generaties lang. De boerderij vooraan de van Teylingenweg is in 1914 gebouwd en dus al 100 jaar oud. De Beekhoeve wordt momenteel gerund door Koos en Monique van der Laan en hun kinderen, Mijke, Demi, Timo en Ilse.