Agrarisch natuurbeheer

Biologisch boeren is bedrijvigheid die past bij de omgeving. De cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied worden zo veel mogelijk gerespecteerd. Er wordt niet getornd aan het weidse decor en open karakter van het land. Koeien en weidevogels vormen het vaste uitzicht. Sloten blijven gehandhaafd, percelen betrekkelijk klein. Het vormt de perfecte basis voor agrarisch natuurbeheer. Om het agrarische natuurbeheer nog meer handen en voeten te geven heeft de Beekhoeve een aparte vlindertuin en insectenhotel. Agrarisch natuurbeheer geeft boeren een aanvulling op het inkomen.

Lees meer: Agrarisch natuurbeheer

Insectentuin

Aan de achterzijde van de stal voor de kalveren, tegenover de vlindertuin, is een insectentuin met insectenhotel gebouwd. Een activiteit die is ontwikkeld en uitgevoerd door de vrijwilligers van Stichting Weidse Buurt en een schoolklas. Houten in allerlei soorten en maten met daarin geboorde gaatjes, stenen, takjes, mos en allerlei planten zorgen voor een prachtig onderkomen voor diverse soorten kleine beestjes. De tuin en het insectenhotel lokken  insecten die nuttig zijn voor de bestuiving van bloemen en ook voor het opruimen van bladluizen. In het hotel wonen onder meer solitaire bijen en wespen. Deze soorten, die bijna niet steken, vinden steeds minder plekjes om hun eitjes te leggen. Het hotel is voor hen een kunstmatige kraamkamer.

Vlindertuin

De Beekhoeve heeft een tuintje speciaal voor vlinders. Met speciale planten en bloemen waar vlinders dol op zijn. Omdat vlinders zichzelf niet warm kunnen houden en zonwarmte nodig hebben om te kunnen vliegen, zitten ze graag in de zon en uit de wind. Daar is de strook dan ook op gebouwd. De vlinders zorgen voor een prachtig kleurrijk schouwspel en eten en drinken van de bloemen. Daarnaast leggen ze hun eitjes op planten waar hun rupsen van eten (zogenoemde waardplanten) op en rond de boerderij.