De Beekhoeve is een biologische melk- veehouderij en ligt in het buitengebied van Kamerik. De boerderij is al meer dan honderd jaar in bezit van de familie Van der Laan. Bij het bedrijf hoort zo’n 54 hectare veenweidegrond, waarvan zo’n zestien hectare wordt gepacht van de Vereniging Natuurmonumenten. De koeien op De Beekhoeve zijn van het roodbonte Maas-Rijn-IJsselvee ras. Een ras voor zowel melk als vlees.

Biologisch boeren is een bewuste keuze van De Beekhoeve. Dat betekent duurzaam ondernemen met zorg voor het land en met aandacht voor mens en dier die samenleven in het bijzondere veenweidegebied. Voor de koeien houdt biologisch boeren in dat ze zoveel mogelijk op het land grazen en weinig krachtvoer krijgen. 
Duurzaam ondernemen uit zich ook in het hebben van zonneboilers en zonnepanelen. Daarvoor is een speciaal project onder de naam Boer zoekt buur voor zonnepanelen gestart.
Aandacht voor het land uit zich bij De Beekhoeve ook in het gebruiken van eigen mest. Ruige en dunne mest vervangen de kunstmest. En in plaats van bestrijdingsmiddelen wordt onkruid mechanisch en handmatig bestreden.