Koeien met goed rendement

De zestig koeien op de Beekhoeve zijn van het roodbonte Maas-Rijn-IJsselvee ras. Een ras dat goed past bij het veenweidegebied en een zogenoemd ‘dubbeldoel’ dient. Koeien die zowel voor de productie van melk als vlees worden gehouden. De koeien geven een goed rendement.

Lees meer: Koeien met goed rendement

Kalveren bij de koe

Het vee op de Beekhoeve wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier gehouden. Zo blijven alle kalveren bij de moederkoe of een pleegmoeder tot ze ongeveer 1 tot 2 maanden oud zijn. Deze situatie zorgt voor sterke kalveren en krachtige koeien met een gezonde uier omdat het kalf zo regelmatig drinkt. Momenteel hebben we last van een paar hardnekkige virussen en parasieten in de koeien stal waardoor de kalfjes een heftige diarree krijgen en beschadigingen in de darmwand waardoor we tijdelijk de kalveren niet of minder bij de koeien kunnen laten.

Biologisch boeren

De Beekhoeve is een biologische melk- veehouderij en ligt in het buitengebied van Kamerik. De boerderij is al meer dan honderd jaar in bezit van de familie Van der Laan. Bij het bedrijf hoort zo’n 54 hectare veenweidegrond, waarvan zo’n zestien hectare wordt gepacht van de Vereniging Natuurmonumenten. De koeien op De Beekhoeve zijn van het roodbonte Maas-Rijn-IJsselvee ras. Een ras voor zowel melk als vlees.

Lees meer: Biologisch boeren

Kringlopen

De Beekhoeve werkt aan een natuurlijker, op kringlopen gebaseerde landbouw. Dat houdt in dat er op de boerderij gewerkt wordt aan een natuurlijk vruchtbaarder bodem die gezondere planten oplevert. Er wordt bewust minder krachtvoer aan de koeien gegeven en het menu van het Maas-Rijn-IJsselvee ras bestaat voor het leeuwendeel uit gras. Deze veenweidekoeien bouwen daardoor meer weerstand op. De gezonde natuurlijke meststoffen leveren een bodem die water beter vasthoudt en beter filtert waardoor ons grondwater schoner wordt.

Lees meer: Kringlopen