Stichting Weidse Buurt

Betrokken burgers en De Beekhoeve hebben met Stichting Weidse Buurt de handen ook daadwerkelijk ineengeslagen. Deze stichting organiseert en ontwikkelt verbinding- en belevingsactiviteiten op De Beekhoeve. Denk aan de mogelijkheid een Beekhoeve-koe, -kalf of pensioenkoe te adopteren, het project Boer zoekt buur voor zonnepanelen en het informatiepunt MiP, belevingspunt in de polder. Ook de meewerkdagen en de organisatie van de open dagen zijn activiteiten van de stichting. De activiteiten zijn bedoeld om de banden met de betrokken burgers nog verder aan te halen. En om op een informele wijze te leren over de biologische melkveehouderij.

Educatie, participatie en beleving zijn de kernbegrippen van waaruit de stichting handelt. Belangstellenden kunnen de stichting steunen door donateur of adoptievriend te worden. Wilt u de activiteiten van Stichting Weidse Buurt steunen? Dat kan door:

  • een Beekhoeve-koe of -kalf voor 50 euro per jaar te adopteren.
  • te investeren in zonnepanelen met het project Boer zoekt buur voor zonnepanelen.
  • een eenmalige gift.
  • het delen van kennis en kunde of het meewerken op speciaal daarvoor georganiseerde dagen.

Stichting Weidse Buurt wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. Er is bij de belastingdienst rangschikking aangevraagd voor een ‘algemeen nut beogende instelling’. Daarmee zijn giften aftrekbaar van de belasting.