Beleef De Beekhoeve

De Beekhoeve staat op een mooie plek. Middenin het veenweidegebied in het Groene Hart van Nederland. De boerderij heeft bijzondere dieren, zorgt voor lekker en eerlijk voedsel en kent een prachtige natuur. Het is de overtuiging van Koos en Monique van der Laan dat ze mensen daarvan mee willen laten genieten. Dat kan op allerlei manieren. Door een Beekhoeve-koe te adopteren, te investeren in zonnepanelen of een dagje mee te werken. Maar ook door te wandelen in het weiland. Mensen die betrokken willen worden bij de boerderij hebben op De Beekhoeve een keur aan mogelijkheden. Ze kunnen zich aansluiten bij Stichting Weidse Buurt. Onder deze noemer organiseert De Beekhoeve diverse activiteiten.

Een Beekhoeve-koe adopteren

De koeien en kalfjes van De Beekhoeve kunnen worden geadopteerd door burgers. Het idee daarvan is burgers te verbinden met de boerderij en de boer te helpen verduurzamen. Door een koe, kalf of pensioenkoe te adopteren ontstaat een langdurige relatie met mensen van buiten het boerenbedrijf. Deze adoptievrienden bezoeken de boerderij en hun koe regelmatig tijdens boerderijdagen die speciaal voor hen worden georganiseerd. Daarnaast ontvangen de ze een nieuwsbrief om ze op de hoogte te houden van ontwikkelingen op De Beekhoeve. Ook worden ze bij speciale gelegenheden uitgenodigd zoals de jaarlijkse koeiendans, wanneer de koeien na de winter weer de wei ingaan.

Boer zoekt buur voor zonnepanelen

De Beekhoeve heeft veel energie nodig om het werk te doen. En wat ligt er nou meer voor de hand dan de duurzame energiebron te benutten die gratis op de boerderij schijnt? Om het bedrijf te verduurzamen en de stap naar zonnepanelen te maken doet De Beekhoeve mee aan het project Boer zoekt buur voor zonnepanelen. Er liggen inmiddels twintig panelen op het dak van de stal. U kunt meehelpen bij deze groene investering.

Lees meer: Boer zoekt buur voor zonnepanelen

MiP, belevingspunt in de polder

Midden in de Polder (MiP) is een bijzondere plek in de weilanden achter De Beekhoeve. Een houten veeschuur die in oude staat is hersteld, herbergt een schat aan wetenswaardigheden over het wonen, werken en leven op de boerderij in Kamerik. Verleden, heden en toekomst over cultuurhistorische zaken maar ook over agrarisch natuurbeheer en (biologisch) boeren in  het veenweidegebied worden op bijzondere wijze gepresenteerd.

Lees meer: MiP, belevingspunt in de polder

Meewerken

Elke tweede zaterdag van de maand is er een meewerkdag op De Beekhoeve. Vrijwilligers die zich hebben aangemeld, voeren allerhande werkzaamheden uit. In de winter is dat bomen snoeien, wilgen knotten, hout zagen, de koeien op stal verzorgen en de stal uitmesten. In het zomerseizoen is dat ridderzuring steken, onderhoud van het informatiepunt MiP, de vlindertuin verzorgen, bomen planten en bloemen zaaien. Maar ook gras inkuilen, hooien en de koeien uit het weiland halen. Vrijwilligers maken kennis met allerlei voorkomende werkzaamheden van de boerderij en ervaren het lekker actief buiten bezig zijn. Natuurlijk wordt er ook heerlijk met elkaar geluncht, gediscussieerd en informatie uitgewisseld.

Open dagen

Elk jaar organiseert De Beekhoeve open dagen waarbij de vrijwilligers helpen. Geïnteresseerden kunnen dat weekend in heel Nederland biologische boerderijen bezoeken onder het motto ‘Lekker naar de boer’. Ook De Beekhoeve is van dichtbij te zien en te beleven. Vaste onderdelen zijn een zuivelproeverij, stroravotten, een speurtocht, een slootjesexcursie, kaas maken en de mogelijkheid om het informatiepunt te bezoeken middenin het weiland. 

Stichting Weidse Buurt

Betrokken burgers en De Beekhoeve hebben met Stichting Weidse Buurt de handen ook daadwerkelijk ineengeslagen. Deze stichting organiseert en ontwikkelt verbinding- en belevingsactiviteiten op De Beekhoeve. Denk aan de mogelijkheid een Beekhoeve-koe, -kalf of pensioenkoe te adopteren, het project Boer zoekt buur voor zonnepanelen en het informatiepunt MiP, belevingspunt in de polder. Ook de meewerkdagen en de organisatie van de open dagen zijn activiteiten van de stichting. De activiteiten zijn bedoeld om de banden met de betrokken burgers nog verder aan te halen. En om op een informele wijze te leren over de biologische melkveehouderij.

Educatie, participatie en beleving zijn de kernbegrippen van waaruit de stichting handelt. Belangstellenden kunnen de stichting steunen door donateur of adoptievriend te worden. Wilt u de activiteiten van Stichting Weidse Buurt steunen? Dat kan door:

  • een Beekhoeve-koe of -kalf voor 50 euro per jaar te adopteren.
  • te investeren in zonnepanelen met het project Boer zoekt buur voor zonnepanelen.
  • een eenmalige gift.
  • het delen van kennis en kunde of het meewerken op speciaal daarvoor georganiseerde dagen.

Stichting Weidse Buurt wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. Er is bij de belastingdienst rangschikking aangevraagd voor een ‘algemeen nut beogende instelling’. Daarmee zijn giften aftrekbaar van de belasting.